Edukacja
_

Czego się uczymy?

Zajęcia z dziećmi prowadzimy w dwóch językach: polskim i angielskim. Czynimy to zdając sobie doskonale sprawę z faktu, że dwujęzyczność ma pozytywny wpływ na zdolności poznawcze i inteligencję człowieka. 

Zajęcia
_

Praca dydaktyczno-wychowawcza

Praca dydaktyczno-wychowawcza w 3 grupach wiekowych organizowana jest w różnych formach. Są to:

Zabawy: ruchowe, konstrukcyjne, dowolne, tematyczne, dydaktyczne, plastyczne.

 

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela:

  • edukacja językowa
  • edukacja społeczna
  • matematyka
  • poznawanie przyrody i świata
  • technika
  • muzyka
  • plastyka
  • ćwiczenia gimastyczne

Prace użyteczne, do których należy obowiązek sprzątania po sobie zabawek, porządkowanie własnych przyborów w szufladzie, pełnienie dyżurów, segregowanie klocków, itp.

 

Samoobsługa – szczególną uwagę zwracamy na umiejętności związane z samodzielnością dziecka: samodzielne jedzenie, zgłaszanie potrzeb, korzystanie z toalety, przyzwyczajenia higieniczne, mycie rączek, samodzielne ubieranie się.

 

Spacery i wycieczki przedszkolne.

 

Rytmika – raz w tygodniu odbywają się zajęcia rytmiczne, których głównym zadaniem jest wzbudzanie ciekawości muzycznej u dzieci w wieku przedszkolnym, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew, taniec, słuchanie muzyki czy naukę gry na instrumentach perkusyjnych.

 

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną nauczycielkę rytmiki.

Prace użyteczne

Sprzątanie po sobie zabawek, porządkowanie własnych przyborów w szufladzie, pełnienie dyżurów, segregowanie klocków, itp.

Spacery i wycieczki przedszkolne

Poznawanie świata poprzez obserwacje, doświadczenia, zabawy

Samoobsługa

Samodzielne jedzenie, zgłaszanie potrzeb, korzystanie z toalety, przyzwyczajenia higieniczne, mycie rączek, samodzielne ubieranie się.

Zajęcia Rytmiczne

śpiew, taniec, słuchanie muzyki czy naukę gry na instrumentach perkusyjnych