Hello!
_

Witamy na oficjalnej stronie Fun & Games Playschool!

– to tu spełniają się dziecięce marzenia.

Zajęcia z dziećmi prowadzimy w dwóch językach: polskim i angielskim. Czynimy to zdając sobie doskonale sprawę z faktu, że dwujęzyczność ma pozytywny wpływ na zdolności poznawcze i inteligencję człowieka.

_

Edukacja

Czego się uczymy?

_

W program nauczania wchodzą zabawy ruchowe, konstrukcyjne, dowolne, tematyczne, dydaktyczne, plastyczne; edukacja językowa i społeczna, edukacja matematyczna; poznawanie przyrody i świata; technika; muzyka; plastyka, oraz ćwiczenia gimastyczne. W programie także znajdują się prace użyteczne, wzrastanie umiejętności  samoobsługi, rytmika, oraz wycieczki i spacery grupowe. 

Kontakt
_

Skontaktuj  się z nami!

_

Prosimy o kontakt pod numerem: (847) 678 – 6363
lub przez wypełnienie poniższej formy kontaktowej: